Glazed Stoneware Vase, Sienna
Glazed Stoneware Vase, Sienna
Glazed Stoneware Vase, Sienna

Glazed Stoneware Vase, Sienna

Regular price $23.00

4-3/4" Round x 5-3/4"H Stoneware Vase w/ Latex Glaze